Kartlegging av pensum

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451777
  • Start: 01.03.2013
  • Slutt: 31.05.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

På vegne av universiteter og høgskoler forhandler Universitets- og høgskolerådet (UHR) med Kopinor om avtaler for tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisning. UHR og Kopinor er våren 2013 i gang med å forberede nye forhandlinger. Begge parter er enige om at det trengs en oppdatert beskrivelse av pensum, og hvordan det stilles til rådighet for studentene.

NIFU bistår UHR og Kopinor i dette kartleggingsarbeidet. Formålet med pågående kartlegging er at Kopinor og UHR skal kunne danne seg et bilde av hvordan pensum fordeler seg på ulike dokumenttyper – bøker, bokkapitler, artikler og andre typer, og dessuten på hvilke måter pensumet gjøres tilgjengelig for studentene.

NIFU har valgt ut sju fag og studieprogrammer som vi mener til sammen vil gi et representativt bilde av pensum og dets fordeling på ulike dokumenttyper. De sju fagene er: biologi, fysikk, historie, informatikk, rettsvitenskap, sykepleie og økonomi. Programmene er både på bachelor- og masternivå.

Deltagere

bilde av Vera Schwach
Prosjektleder

Vera Schwach

Forsker 1