Lekkasjeprosjektet

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452273
  • Start: 01.10.2011
  • Slutt: 30.06.2012
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal undersøke hvorfor det er så stor «lekkasje» blant elevene som starter på en yrkesfaglig utdanning på Vg1. I lekkasje legges her både de som velger seg over til påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2, de som skifter til andre utdanninger og de som ikke fullfører yrkesutdanningen av andre årsaker.
NIFU skal i del 1 av prosjektet undersøke Utdanningsprogrammet Helse og sosial. Dette gjøres gjennom en survey rettet mot et bredt utvalg elever og lærlinger på alle trinn i utdanningen.
Det er intensjonen at det deretter skal gjennomføres en del 2 rettet mot andre yrkesfag.  Sentrale prosjektmedarbeidere er Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen.

Deltagere

bilde av Håkon Høst
Prosjektleder

Håkon Høst

Forsker 1