Mentorordninger for studenter i høyere utdanning

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2588204
  • Start: 01.04.2023
  • Slutt: 01.12.2023
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet vil undersøke hvordan høyere utdanningsinstitusjoner i Norge har løst oppdraget de fikk fra Kunnskapsdepartementet i 2019 om å starte opp mentorordninger, og hvordan de i dag organiserer disse ordningene med hensyn til omfang og innretning. 

Det tas utgangspunkt i 24 offentlige og private universiteter og høyskoler i Norge. Studien vil inneholde både en kvantitativ og kvalitativ kartlegging over utdanningsinstitusjonenes mentorordninger, samt dybdeintervjuer for 2-3 utvalgte mentorordninger fra den kvalitative kartleggingen. Dette vil gi en solid oversikt over hva slags type mentorordninger som finnes, og samtidig gi et dypdykk i noen utvalgte ordninger som på en eller annen måte skiller seg ut.

Undersøkelsen vil bli utført i følgende tre deler:

  • Kartlegging av mentorordningene ved 24 offentlige og private UH-institusjoner på institusjons- og/eller fakultetsnivå (kvantitativ tilnærming).
  • Ytterligere kartlegging av relevante mentorordningene (kvalitativ tilnærming).
  • Dybdeintervjuer (individuelle/grupper) for 2-3 utvalgte mentorordninger (kvalitativ tilnærming).

NIFU-prosjekt: 21390

Deltagere

bilde av Aslaug Louise Slette
Prosjektleder

Aslaug Louise Slette

Forsker 2

bilde av Torstein de Besche

Torstein de Besche

Forskningsassistent

bilde av Fride Flobakk-Sitter

Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2