Norsk studiemobilitet i et internasjonalt perspektiv

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452555
  • Start: 01.01.2011
  • Slutt: 31.08.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består i å skrive et kapittel i Statistisk sentralbyrås publikasjon ”Utdanning 2011”. Kapittelet tar for seg studiemobilitet fra Norge og setter denne inn i en internasjonal kontekst. Det ser på omfanget av studiemobiliteten, hvilke land norske studenter reiser til og hvilke fag de studerer, med vekt på perioden 2000 – 2010. Det presenterer også resultater fra undersøkelser som ser på arbeidsmarkedsutbytte av utdanning fra utlandet, sett i forhold til å ta utdanning i Norge.

Deltagere

bilde av Jannecke Wiers-Jenssen
Prosjektleder

Jannecke Wiers-Jenssen

Forskningsleder