Norskkarakterprosjektet

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 559753
  • Start: 01.02.2015
  • Slutt: 01.05.2018
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Utdanningsdirektoratet gjennomfører et forsøk hvor et utvalg videregående skoler og skoler med ungdomstrinn prøver ut halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk istedenfor ordinært tre karakterer i henholdsvis skriftlig hovedmål, skriftlig sidemål og muntlig norsk. NIFU evaluerer forsøket på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Deltagere

bilde av Berit Lødding

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Elisabeth Hovdhaugen

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1

bilde av Idunn Seland
Prosjektleder

Idunn Seland

bilde av Ester Bøckmann

Ester Bøckmann

bilde av Tine Sophie Prøitz

Tine Sophie Prøitz