OECD – PIAAC

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452705
  • Start: 01.01.2010
  • Slutt: 31.12.2010
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

OECD har besluttet å gjennomføre en undersøkelse av voksnes ferdigheter, Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). Undersøkelsen vil bli gjennomført i 2011 og 2012. Det vil våren 2010 gjennomføres en felttest i de deltakende landene (per i dag totalt 24 land).Hensikten med PIAAC er å undersøke ulike former for ferdigheter i den voksne befolkningen (16-65 år). Dette omfatter lese- og regneferdigheter, samt problemløsning (i teknologi-sammenheng). Prosjektet er en videreføring av de tidligere leseundersøkelsene IALS (1998) og ALL (2003). Sammenlignet med IALS og ALL, vil PIAAC undersøke flere typer ferdigheter, innhente mer informasjon om befolkningens bruk av ulike typer kompetanse i arbeidslivet, samt mer detaljert informasjon om tidligere arbeid og utdanning.
Kunnskapsdepartementet (KD) og Arbeidsdepartementet (AD) har bestemt at Norge skal delta i utviklingsfasen av PIAAC, samt gjennomføre felttesten med 1500 intervjuer våren 2010. Etter gjennomføring av felttesten vil det bli tatt stilling til om Norge skal delta i hovedundersøkelsen.
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). NIFU STEP ivaretar funksjonen som nasjonal prosjektleder (NPM), mens SSB har ansvaret for utvikling av norske versjoner av de psykometriske testene, bakgrunnsskjema og andre tekniske forberedelser til felttesten, samt for gjennomføring av felttesten (april-juni 2010).
Nasjonal prosjektleder (NPM) er Vibeke Opheim. I tillegg til nasjonal prosjektleder inngår følgen

Deltagere

bilde av Vibeke Opheim
Prosjektleder

Vibeke Opheim

Administrerende direktør