OECD TALIS Starting Strong Survey

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 516062
  • Start: 01.10.2015
  • Slutt: 01.12.2019
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

OECD har tatt initiativ til en ny undersøkelse rettet mot ledelse og personale i barnehager som jobber direkte med barna. Hovedmålgruppen for studien er ISCED 0.2 (3 til 5 år). Det vurderes også en tilleggsopsjon for personalet på ISCED 0.1 (0 til 2 år). NIFU har ansvar for gjennomføring av 3S-undersøkelsen i Norge.

Deltagere

bilde av Vibeke Opheim
Prosjektleder

Vibeke Opheim

Administrerende direktør

bilde av Cay Gjerustad

Cay Gjerustad

Forskningsleder

bilde av Lars Petter Gulbrandsen

Lars Petter Gulbrandsen

bilde av Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten

bilde av Erica Waagene

Erica Waagene