Opplæringskontorene (12820359)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451959
  • Start: 01.08.2013
  • Slutt: 31.12.2014
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Opplæringskontorene er kontorer eid av lærebedriftene, som både avlaster bedriftene og fylkeskommunene for ulike oppgaver knyttet til opplæringen. Til tross for sin svært viktige rolle er kontorene lite regulert i lovverket, og myndighetene mangler systematisk kunnskap om hvordan de ser ut og hvilke aktiviteter de står for. Prosjektet skal undersøke de rundt 300 opplæringskontorene innenfor fagopplæringen; deres grunnlag, økonomi, og deres formelle og uformelle roller i fagopplæringen.

Deltagere

bilde av Håkon Høst
Prosjektleder

Håkon Høst

Forsker 1