Researcher-survey for SNSF (12820339)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451758
  • Start: 27.05.2013
  • Slutt: 28.02.2014
  • Finansiering: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Prosjektbeskrivelse

På oppdrag for Swiss National Science Foundation (SNSF) skal NIFU gjennomføre en spørreundersøkelse om finansering av forskning i Sveits. Hensikten er å gi SNSF et bedre grunnlag for utforming av sine virkemidler. Et tilfeldig, stratifisert utvalg av forskere ansatt i sveitsiske forskningsinstitusjoner vil få spørsmål om sine erfaringer og tilfredshet med SNSF, samt behov og ønsker når det gjelder finansiering av egen forskning.

Deltagere

bilde av Liv Langfeldt
Prosjektleder

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder