Samspill og kommunikasjon i samfunnsfaglig energiforskning (12820788)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 592093
  • Start: 02.05.2018
  • Slutt: 31.12.2020
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Forskningskommunikasjon er en av kjerneoppgavene til forskere og forskningsmiljøer i Norge, og skal bidra til at forskningen kommer samfunnet til gode. I dette prosjektet skal vi studere forskningskommunikasjon innenfor samfunnsvitenskapelig energiforsking. Dette feltet preges av kompleksitet og usikkerhet, samtidig som det er høyst relevant for samfunnet og har derfor betydelig potensial for å oppnå ‘impact’. Ved å studere samspillet mellom forskere, forskningskommunikatorer og ulike brukere av forskning skal vi på den ene siden undersøke hvordan forskningskommunikasjon bidrar til å forme forskernes roller, praksiser og aktiviteter. På den annen side vil vi undersøke hvordan kommunikasjonsaktivitetene bidrar til at forskningen blir tatt i bruk utenfor akademia.

Prosjektet vil kombinere innsikter fra public understanding of science-perspektivet med sosiologiske tilnærminger til forskerrollen og forskningens rolle i samfunnet. Vi skal studere forskningskommunikasjon gjennom observasjon, intervjuer og kvalitative nettverksanalyser.

Deltagere

bilde av Inge Ramberg

Inge Ramberg

Forsker 2

bilde av Silje Maria Tellmann
Prosjektleder

Silje Maria Tellmann

bilde av Linn Meidell Dybdahl

Linn Meidell Dybdahl

bilde av Lars Lyby

Lars Lyby