SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 495290
  • Start: 01.06.2015
  • Slutt: 01.12.2019
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Fremtidens fabrikker vil ikke være frie for arbeidskraft, men vil kreve ansatte med betydelige ferdigheter, noe de ikke har i dag. Den forventede mangelen er en utfordring. Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, i tillegg til høyere innovasjonsnivå, krever kompetente og interdisiplinær dyktige folk på gulvet.

SKILLs mål er å utvikle kunnskap og modeller for høyt kvalifiserte yrkesfaglige kunnskapspraksiser i fremtidens fabrikker.

For å få til dette, må følgende gjøres:

  • Syntetisere den fremste kunnskapen om yrkesrettet arbeid i fremtidig produksjon og utvide den gjennom empirisk studie, som gjør det mulig å tydeliggjøre utfordringer nøyaktig og i detalj.
  • Utvikle systematisert modell for verdikjeden i yrkesutdanning, som muliggjør for fremtidig produksjon.
  • Utvikle rammeverk for en utvidet kompetansutviklingsinteraksjon mellom elev, skole og industri.
  • Utforme et helhelitg system for fremtidig yrkesarbeid i industri. Dette 0inkluderer grensesnittet mellom skole, bedrift, fagforeninger, ledelse og lærlinger, og hvordan sikre et bærekraftig helhetlig system for vedlikehold og utvikling av ferdigheter.

Prosjektet ledes av SINTEF v/Johan Ravn. Det er et BIA-prosjekt med tre bedrifter som deltar aktivt.

Deltagere

bilde av Dorothy Sutherland Olsen
Prosjektleder

Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1