Sluttevaluering av FYSIOPRIM

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2063061
  • Start: 04.05.2020
  • Slutt: 01.03.2021
  • Finansiering: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 

Prosjektbeskrivelse

FYSIOPRIM-programmet omhandler fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten og har pågått over ti år. Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning (NIFU) gjennomfører i denne forbindelse slutt­evalueringen av programmet på oppdrag av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet). Evalueringen vektlegger programmets måloppnåelse, herunder samabeids­strukturer for fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten.

Deltagere

bilde av Inge Ramberg
Prosjektleder

Inge Ramberg

Forsker 2

bilde av Ole Wiig

Ole Wiig

bilde av Frøydis Sæbø Steine

Frøydis Sæbø Steine