Studie om fremtidens kompetansebehov og innhold i og utforming av yrkesopplæringen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452703
  • Start: 01.06.2010
  • Slutt: 21.12.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

NIFU STEP har fått et oppdrag for Nordisk Ministerråd som går ut på å beskrive og diskutere de nordiske lands systemer for å formidle mellom arbeidslivets behov og yrkesutdanningssystemets innhold og dimensjonering. Sentrale spørsmål for prosjektet er hvordan og av hvem bestemmes innholdet i opplæringen? Hvordan er samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og arbeidslivet, herunder partene og de ulike bransjene? I hvilken grad klarer systemene å planlegge for fremtiden i forhold til kun å beskrive dagens situasjon?
Oppdraget gjennomføres av et konsortium ledet av NIFU STEP, og med deltakere fra Universitetet i Turku, Universitetet i Umeå, Roskilde Universitetscenter og Islands Pædagogiske Universitet.

Deltagere

bilde av Håkon Høst
Prosjektleder

Håkon Høst

Forsker 1