Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved UMB (12820355)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451756
  • Start: 01.08.2013
  • Slutt: 31.10.2013
  • Finansiering: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Prosjektbeskrivelse

NIFU har fått i oppdrag av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) å undersøke studiegjennomstrømning ved lærested, ved bruk av fokusgrupper blant flere ulike grupper av ansatte respektive studenter. Temaer for fokusgruppesamtalene vil være studiegjennomføring og studiekvalitet.

I tillegg til fokusgruppesamtaler med ansatte og studenter vil NIFU også gjennomføre analyser av foreliggende data om gjennomføring og frafall, basert på registerstatistikk fra SSB. Disse analysene vil gjennomføres i forkant av fokusgruppeintervjuene, for å fungere som et grunnlag for disse.

Bakgrunnen for prosjektet er at det i UMBs årsrapport om studiekvalitet 2010-2011 ble påpekt at årsak til frafall fra studier ved UMB var ukjent, og at det ikke gjennomføres noen systematiske undersøkelser blant de som slutter ved UMB. En av hensiktene med undersøkelsen er derfor å få kartlagt mulige grunner til frafall.

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder