Utfordringer med studieintegrering hos sykepleierstudenter

Foto: AdobeStock / Cavan Images

NIFU-forskere Elisabeth Hovdhaugen og Rachel Sweetman, sammen med Liz Thomas fra York Universitet, har undersøkt hva som hindrer og muliggjør fullføring av studiet for sykepleierstudenter.

Resultatene av arbeidet er publisert i tre artikler i en spesialutgave av tidsskriftet Tertiary Education and Management.

Forskerne tar utgangspunkt i tradisjonelle måter å se på frafall, der tidlig integrasjon i studentmiljøet og motivasjon er viktige faktorer. De finner imidlertid at vanlige tolkinger av disse faktorene ikke passer fullt så godt for profesjonsstudiet sykepleie.

Faglig og sosial integrasjon er viktig for å motvirke studiefrafall, og det er fokus på dette tidlig i studiet, også i sykepleierstudiet. Intervjuer med sykepleierstudenter viser imidlertid at deres integrasjonsfase er lenger enn for andre studenter, og at dette i stor grad henger sammen med studiestrukturen som veksler mellom undervisning på campus og i praksis.

Læresteder må altså tenke annerledes om integrasjon i sykepleierutdanningen, og et mulig tiltak er at integrasjonsfasen bør foregå over lenger tid for å forebygge frafall.

En annen måte som sykepleierstudentene skiller seg fra andre studenter, er at de har en veldig sterk yrkesmotivasjon allerede som student. Denne er så sterk at den i noen grad erstatter behovet for å utvikle en studentidentitet, ved at sykepleierstudentene tenker på seg selv som sykepleier allerede som student. Det er likevel viktig at lærestedene bygger videre på og pleier denne yrkesidentiteten, da den kan bidra til at studentene i større grad fullfører studiet.

Samlet sett peker disse studiene på at man, i stedet for å forkaste eksisterende teorier om hva som kan forebygge frafall, heller bør omformulere dem. Ved å pleie og utvikle yrkesidentiteten som sykepleierstudentene kommer inn med, samtidig som man åpner opp for en lengre integrasjonsfase i studiet, øker sjansene for at lærestedene klarer å få flere sykepleierstudenter til å fullføre studiet sitt.

Les artiklene her:

The (dis)integration of nursing students. Multiple transitions, fragmented integration and implications for retention

Professional or student identity and commitment? Comparing the experiences of nursing students with literature on student success

Institutional scope to shape persistence and departure among nursing students: re-framing Tinto for professional degrees

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1
elisabeth.hovdhaugen
(+47) 402 34 502