Datainnsamling til Kandidatundersøkelsen har begynt

Foto: NIFU

De første resultatene vil bli publisert våren 2024.

Undersøkelsen, som NIFU har gjennomført i mer enn 50 år, går ut til kandidater som fullførte en mastergrad eller tilsvarende grad ved norske universiteter og høyskoler i vårsemesteret 2023. Den ser på tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans.

Les mer om undersøkelsen på Kandidatundersøkelsen prosjektside.

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683