Arbeidsgiveres vurdering av kandidater med høyere utdanning (12820605)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 492488
  • Start: 09.11.2015
  • Slutt: 30.11.2018
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets formål er å undersøke arbeidsgiveres erfaringer med nyutdannede med høyere utdanning eller fagskoleutdanning, samt deres rekrutteringsbehov for personer med slik utdanning. Det er særlig spørsmål om utdanningenes kvalitet og relevans som står sentralt. Fire hovedgrupper av utdanning studeres: Masterutdanning (eller tilsvarende), bachelorer, fireårige lærerutdanning og fagskoleutdanning. Prosjektet består av ulike deler og pågår i flere faser, og ulike metoder og datakilder benyttes (kvalitative data, registerdata og to surveyer). Prosjektet varer til høsten 2018. Prosjektet har en ekstern referansegruppe bestående av personer fra ulike arbeidsgiverforeninger.

Deltagere

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Rune Borgan Reiling

Rune Borgan Reiling

Forsker 2

bilde av Dorothy Sutherland Olsen

Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1

bilde av Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Forsker 2, bistilling

bilde av Liv Anne Støren
Prosjektleder

Liv Anne Støren

bilde av Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten

bilde av Clara Åse Arnesen

Clara Åse Arnesen