Årsaker til frafall fra gradsstudier ved Høgskolen i Østfold

Avlangt forretningsbygg i glass og stål
Foto: Wikimedia Commons/Bård Halvorsen
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2568473
  • Start: 12.12.2022
  • Slutt: 01.06.2025
  • Finansiering: Høgskolen i Østfold

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet innebærer en systematisk kartlegging av årsaker til frafall fra ved mastergradsutdanningene ved Høgskolen i Østfold. Prosjektet skal gi grunnlag for å etablere tiltaksplaner for å styrke gjennomføring. Det vil bli benyttet en kombinasjon av kvantitative analyser og dybde- og fokusgruppeintervjuer med både studenter fra 2023-kullet og ledere fra utvalgte masterprogrammer. 

NIFUs prosjekt nr.: 21371

I denne artikkelen fra Khrono 8. august 2023 blir prosjektleder Elisabeth Hovdhaugen intervjuet om temaet frafall: 1 av 10 studenter hopper av studiet i løpet av første studieår (khrono.no)

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder

bilde av Lene Korseberg

Lene Korseberg

Forsker 2

bilde av Jannike Gottschalk Ballo

Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2