Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag

Håndverker med arbeidstegning og linjal.
Foto: Unsplash / Daniel McCullough
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2519096
  • Start: 01.01.2021
  • Slutt: 31.12.2025
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

NIFU, OsloMet og Fafo gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fagfornyelsen yrkesfag er en egen del av den mer overgripende reformen «fagfornyelsen» som er en større reform som skal innføre nye læreplaner i hele grunnopplæringen. Fagfornyelsen yrkesfag inkluderer innføring av nye læreplaner, men er også en strukturreform der man har endret utdanningsprogrammene på videregående skole, inkludert innføringen av nye program og fag.

Evalueringen undersøker implementering og gjennomføring av reformen. Herunder kartlegging av lærere og instruktørers praksis og elever og lærlingers oppfatning av reformen. Evalueringen inkluderer også en analyse av gjennomføring av videregående opplæring, inkludert overgang til arbeidsliv.

Deltagere

bilde av Asgeir Skålholt
Prosjektleder

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Otto Sevaldson Lillebø

Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Håkon Høst

Håkon Høst

Forsker 1

bilde av Jorunn Dahlback

Jorunn Dahlback

bilde av Inger Vagle

Inger Vagle

bilde av Nina Aakernes

Nina Aakernes

bilde av Hedvig Johannesen

Hedvig Johannesen

bilde av Silje Andresen

Silje Andresen

bilde av Torgeir Nyen

Torgeir Nyen

bilde av Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder

bilde av Tove Mogstad Aspøy

Tove Mogstad Aspøy