Evaluering av Utdanningsløftet 2020

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2603246
  • Start: 07.06.2023
  • Slutt: 30.09.2024
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet evaluerer tiltakene vedtatt av Stortinget våren 2020 for å styrke videregående opplæring. Tiltakene var både relatert til korona-krisen og samtidig en opptrapping frem mot fullføringserformen i 2024. Disse omfattet tiltak rettet mot ledige og permitterte om manglet videregående opplæring, de i avgangskullet som ikke fullførte og bestod, for å øke læreplasstilgangen fra bedriftene, og for å heve kvaliteten på vg3 som elev for de som ikke får læreplass.

Prosjektet har til nå levert fire arbeidsnotater og en hovedrapport.

Metode

Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer med representanter for fylkeskommunene, skoler, opplæringskontor og bedrifter, men også registerdataanalyser. Det avsluttes høsten 2024 med en rapport om resultatet av tiltakene for å heve kvaliteten på vg3 som elev for de uten læreplass.

Deltagere

bilde av Håkon Høst
Prosjektleder

Håkon Høst

Forsker 1

bilde av Karl Solbue Vika

Karl Solbue Vika

Forsker 3, bistilling

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Jørgen Smedsrud

Jørgen Smedsrud

Forsker 2, bistilling

bilde av Otto Sevaldson Lillebø

Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2