Evaluering av utviklingsavtaler

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2051374
  • Start: 20.12.2019
  • Slutt: 01.10.2020
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Flere land har eksperimentert med utviklingskontrakter, er de i den norske konteksten et relativt nytt fenomen. De ble foreslått av en ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2014. I perioden 2016-2019 ble avtalene gradvis introdusert som en pilotordning.

Regjeringen vil legge fram en melding for Stortinget om styringspolitikk for den statlige universitets- og høgskolesektoren, og Kunnskapsdepartementet ønsker i den forbindelse en evaluering av ordningen med utviklingsavtaler. 

Prosjektet er organisert i fire hovedtemaer: 

  • A: Avtalenes virkning på styring og ledelse ved institusjonene. 
  • B: Avtalenes virkning på departementets styring og dialog med institusjonene
  • C: Avtalenes potensiale for måloppnåelse på sektornivå
  • D: Forslag til forbedring angående avtalenes framtidige utforming og bruk.  

Prosjektet bygger på omfattende dokumentanalyse og intervjuer ved Kunnskapsdepartementet samt ti læresteder som fikk utviklingsavtaler første  (NTNU, UiO, UiS, USN og HiØ) og andre (Nord, UiT, HVL, UiB og INN) runde. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med CHEPS som gjennomfører analyser av tre land (Danmark, Nederland, Ontario i Kanada) for å kontekstualisere norske erfaringer. 

Deltagere

bilde av Mari Elken
Prosjektleder

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Siri Brorstad Borlaug

Siri Brorstad Borlaug

Forsker 1, bistilling

bilde av Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling

bilde av Nicoline Frølich

Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling

bilde av Ben Jongbloed

Ben Jongbloed

bilde av Harry de Boer

Harry de Boer

bilde av Ivar Bleiklie

Ivar Bleiklie