HVL: Forskningsbasert følgeevaluering av fusjonsprosessen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 604957
  • Start: 01.05.2018
  • Slutt: 01.03.2020
  • Finansiering: Andre

Prosjektbeskrivelse

Høgskolen i Vestlandet (HVL) er en relativt nyfusjonert høgskole som ble etablert 01.01.2017 etter fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. HVL har fem studiesteder, Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord.

HVL utlyste en forskningsbasert evaluering av fusjonsprosessen. Hensikten med evalueringen er å undersøke om den valgte organiseringen er hensiktsmessig for å nå høgskolens mål.

Deltagere

bilde av Mari Elken
Prosjektleder

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Nicoline Frølich

Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling

bilde av Siri Brorstad Borlaug

Siri Brorstad Borlaug

Forsker 1, bistilling

bilde av Lars Lyby

Lars Lyby

bilde av Trude Røsdal

Trude Røsdal