Hvorfor når ikke norske universiteter opp i rangeringene? (12820387 )

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451870
  • Start: 01.01.2014
  • Slutt: 30.06.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker en kartlegging av nordiske universiteters plasseringer på internasjonale rankinger – og en analyse av hvorfor de rangeres slik som de gjør – samt hvilke implikasjoner dette har for institusjonene.

KD har merket seg at norske universiteter ofte kommer dårligere ut enn andre nordiske universiteter, enten man tar utgangspunkt i evalueringer, publiserings- og siteringsanalyser, resultater i det europeiske forskningsrådet (ECR) – eller i de mange internasjonale universitetsrangeringene. Formålet med dette prosjektet er å få økt forståelse for ulike institusjoners styrker og svakheter i rangeringene og for grunnlaget for ulike rangeringer.

Mer spesifikt skal NIFU i dette oppdraget undersøke hvorfor UiO, UiB, UiT og NTNU havner bak flere danske og svenske (samt ett finsk) universiteter i de to kanskje mest anerkjente universitetsrangeringene – Times Higher Education og Shanghai-rankingen.

I tillegg skal plasseringene i Leiden-rankingen og U-Multirank analyseres. I KDs oppdrag ligger det videre å analysere hva slags påvirkning rangeringene har på universitetenes og deres omgivelsers adferd, samt forsøke å gi politiske og institusjonelle forklaringer på forskjeller mellom nordiske lands universiteter i deres plasseringer i disse.

 

Deltagere

bilde av Fredrik Niclas Piro
Prosjektleder

Fredrik Niclas Piro

Forsker 1, stedfortredende forskningsleder

bilde av Gunnar Sivertsen

Gunnar Sivertsen

Forsker 1

bilde av Mari Elken

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Elisabeth Hovdhaugen

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder

bilde av Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling

bilde av Mats Benner

Mats Benner