Kompetansebehov i arbeidslivet som utgangspunkt for revidering av yrkesfagene i videregående opplæring

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 455063
  • Start: 01.01.2015
  • Slutt: 31.12.2015
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal i første fase kartlegge eksisterende kunnskap basert på forskning, statistikk og utredninger som kan belyse arbeidslivets kompetansebehov innenfor de områder programmene Design og håndverk, Helse og oppvekst, Restaurant og matfag og Service og samferdsel. I fase 2 skal prosjektet gjøre en studie av enkeltfag eller områder hvor det er behov for mer forskningsbasert kunnskap

Deltagere

bilde av Håkon Høst
Prosjektleder

Håkon Høst

Forsker 1

bilde av Rune Borgan Reiling

Rune Borgan Reiling

Forsker 2

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3