Simulert læring? En undersøkelse av effekten av et digitalt læringsspill i økonomi og markedsføringsfag i VGO (21054)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2111645
  • Start: 01.03.2019
  • Slutt: 30.03.2021
  • Finansiering: Regionale forskningsfond Hovedstaden

Prosjektbeskrivelse

Hovedmålet med studien er å undersøke om simuleringsspill øker læringsutbyttet og motivasjon i markedsføring og ledelse. I et samfunn der unge blir stadig mer utsatt for reklame blir det stadig viktigere at barn får kunnskap om hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker deres egen og andres forbrukeradferd. Forskningsprosjektet vil lage en litteraturgjennomgang av forskning på simuleringsspill i markesdføring og økonomiske fag. I tillegg vil forskningsprosjektet undersøke effekten av undervisningen med læringsspillet på elevenes motivasjon og læringsutbytte ved å følge implementeringen av læringsspillet "Hubro Market Simulations" i videregående skoler i Oslo, og gjennom en randomisert kontrollert studie.

Deltagere

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred
Prosjektleder

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Sabine Wollscheid

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Stephan Daus

Stephan Daus

Forsker 2

bilde av Roger André Federici

Roger André Federici