Spørringer til utdanningssektoren 2021 – 2025

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2629440
  • Start: 01.01.2021
  • Slutt: 31.12.2025
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer.

Utdanningsdirektoratet har siden 2009 hatt et system for koordinering av spørreundersøkelser om ulike forhold i utdanningssektoren under rammeavtaler. TFoU (nå SINTEF) har gjennomført spørringene i barnehagesektoren siden disse ble innført i 2014. NIFU er i inneværende periode prosjektansvarlig for begge, men SINTEF gjennomfører fortsatt spørringene i barnehagesektoren. 

Undersøkelsene blir gjennomført to ganger i året for utdanningssektoren og én gang i året for barnehagesektoren.

Hovedformålet er en systematisering av undersøkelser knyttet til Utdanningsdirektoratets og Kunnskapsdepartementets behov for kunnskap om situasjonen i skole- og barnehagesektoren, i deres oppfølging av viktige satsingsområder, og som et grunnlag for å fatte beslutninger og gjøre prioriteringer. 

For utdanningssektoren er målgruppene for undersøkelsene i hovedsak begrenset til skoleeiere (kommune/fylkeskommune) og skoleledere (grunnskole/videregående), men i enkelte tilfeller gjennomføres også undersøkelser blant lærere og opplæringskontor. Spørringene til utdanningssektoren omtales som "Spørsmål til Skole-Norge".

For barnehagesektoren er målgruppene for undersøkelsen barnehagestyrere, kommunale og private barnehageeiere og lokal barnehagemyndighet. For mer informasjon om "Spørsmål til Barnehage-Norge", se SINTEFs nettsider.  

Temaene for den enkelte undersøkelsen varierer fra år til år, avhengig av hva vi har behov for kunnskap om.

Resultatene fra undersøkelsene i utdanningssektoren offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på både Utdanningsdirektoratets nettsider og prosjektsiden til Spørsmål til Skole-Norge (lenke til SAROS).

Deltagere

bilde av Ann Cecilie Bergene
Prosjektleder

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Stephan Daus

Stephan Daus

Forsker 2

bilde av Ørjan Arnevig Samuelsen

Ørjan Arnevig Samuelsen

Forskningsassistent

bilde av Linn Renée Naper

Linn Renée Naper