Strategisk kompetanseutvikling: SMB-er i Akershus og Østfold

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2623409
  • Start: 15.06.2023
  • Slutt: 01.12.2023
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gi en oversikt over hvordan et utvalg av små og mellomstore bedrifter arbeider med kompetanseplanlegging og -utvikling, deres læringsaktiviteter og hva slags støtte de har behov for. Et sentralt mål er å finne ut hva som bidrar til at SMB-er lykkes med kompetanseutvikling.

NIFU-prosjekt: 21407

Deltagere

bilde av Dorothy Sutherland Olsen
Prosjektleder

Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1

bilde av Inge Ramberg

Inge Ramberg

Forsker 2