Varehandel og høyere utdanning: En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 636068
  • Start: 01.01.2019
  • Slutt: 12.06.2019
  • Finansiering: Virke

Prosjektbeskrivelse

Varehandel er en betydelig del av norsk økonomi, men det er likevel lite systematisk kunnskap om betydningen av høyere utdanning og forskning for næringens fremtredende rolle. Dette oppdraget vil bidra til å frembringe kunnskap om samarbeid som eksisterer mellom varehandelsnæringen og høyere utdanningsinstitusjoner. Oppdraget skal dekke hele kunnskapstriangelet og utforske samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon. Ved å kartlegge både nåværende samarbeid og potensiale for framtidig samarbeid vil prosjektet danne et kunnskapsgrunnlag for en mer målrettet innretning av samarbeidsformer og faglig utvikling basert på næringens behov.

Deltagere

bilde av Mari Elken
Prosjektleder

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Dorothy Sutherland Olsen

Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1

bilde av Rannveig Røste

Rannveig Røste