Analyse av forskerpersonale og vitenskapelig publisering for fagevalueringer 2022-2024

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2544413
  • Start: 17.08.2022
  • Slutt: 31.12.2024
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter utarbeiding av statistikk og analyser til fire fagevalueringer som skal gjennomføres i regi av Norges forskningsråd i perioden 2022-25: 

  • Evaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT, 2022-2023)
  • Evaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE, 2023-2024)
  • Evaluering av naturvitenskap (EVALNAT, 2022-2023)
  • Evaluering av matematikk, IKT og teknologi (EVALMIT, 2023-2024)

Fagevalueringene er et ledd i å vurdere kvaliteten på norsk forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringene skal resultere i anbefalinger til forskningsinstitusjonene, Forskningsrådet og departementene.

Formålet med det aktuelle forskningsoppdraget er å utnytte allerede innsamlede data om norsk forskning på en mest mulig effektiv måte, og slik at disse dataene kan brukes som underlag for vurdering av forskningen ved den enkelte institusjon og nasjonalt. Personal- og publiseringsanalysen skal gi et bilde av forskningsinnsats og -produksjon i Norge for hver av de fire evalueringene og samlet for fagområdene Livsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi. Personal- og publiseringsanalysen skal gi grunnlag for å vurdere produktivitet, relevans og kvalitet av den vitenskapelige produksjonen ved hver institusjon og nasjonalt.

For publiseringsanalysen skal den norske publiseringsdatabasen CRIStin være hovedkilde, men det kan være nødvendig å supplere med andre kilder, bl.a. for å innhente siteringsdata. Forskningsrådet ønsker i utgangspunktet analyser av personale og vitenskapelig publisering for de administrative enhetene som institusjonene har meldt inn til evalueringene, og for evalueringenes fagområde nasjonalt.

Deltagere

bilde av Dag W. Aksnes
Prosjektleder

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Henrik Karlstrøm

Henrik Karlstrøm

Forsker 2

bilde av Gunnar Sivertsen

Gunnar Sivertsen

Forsker 1

bilde av Pål Børing

Pål Børing

Forsker 2

bilde av Kaja Kathrine Wendt

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum

bilde av Bjørn Magne Olsen

Bjørn Magne Olsen

bilde av Bo Sarpebakken

Bo Sarpebakken

bilde av Kristoffer Rørstad

Kristoffer Rørstad