Arbeidsgiverundersøkelsen 2022 – Undersøkelse blant arbeidsgivere som har ansatt nyutdannede kandidater fra fagskoler, høyskoler og universiteter (21213)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2544402
  • Start: 02.08.2021
  • Slutt: 15.12.2023
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

NIFU har gjennomført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet den andre nasjonale Arbeidsgiverundersøkelsen. Formålet har vært å belyse arbeidsgivernes perspektiv på nyutdannede med fagskole-, bachelor- og masterutdanning.

Undersøkelsen ser på kompetansebehov og forventinger til og tilfredshet med kandidatenes kompetanse, og avveininger arbeidsgivere må gjøre med hensyn til ulik type kompetanse.

Følgende publikasjoner finnes: 

Det er to datakilder i undersøkelsen: en spørreundersøkelse som ble gjennomført høsten 2022, og intervjuer med representanter fra ulike virksomheter. NIFU sto for utforming og programmering av spørreskjema og for selve datainnsamlingen, mens SSB bidro med avgrensing av populasjon og utsending av undersøkelsen via Altinn samt påkobling av registerdata i ettertid.

Deltagere

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred
Prosjektleder

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Jon Furholt

Jon Furholt

Forsker 2

bilde av Marte E.S. Ulvestad

Marte E.S. Ulvestad

Forsker 2

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Ragnar Alne

Ragnar Alne

Forsker 2

bilde av Rune Borgan Reiling

Rune Borgan Reiling

Forsker 2