The Missing Middle – a comparative study of transitions among low achievers from academic upper secondary school

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2511639
  • Start: 01.01.2021
  • Slutt: 30.06.2026
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Forskningsprosjektet «The missing middle – a comparative study of transitions among low to mid performing students from academic upper secondary school» studerer overganger i utdanningssystemet og inn i arbeidslivet for lavt presterende elever som har fullført studieforberedende utdanningsprogram.

Det er relativt lite kunnskap om denne gruppen og prosjektet vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget. Videre vil studien kunne medvirke til informerte politiske beslutninger om forbedringer av strukturen i videregående opplæring i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom NIFU og Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet med aktivt samarbeid med internasjonale partnere i Spania, Belgia, Island og Finland.

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder

bilde av Thea Bertnes Strømme

Thea Bertnes Strømme

Forsker 2

bilde av Marianne Takvam Kindt

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2

bilde av Otto Sevaldson Lillebø

Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2

bilde av Berit Lødding

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Håvard Helland

Håvard Helland