Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 685968
  • Start: 01.10.2019
  • Slutt: 10.08.2020
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet "Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger" skal belyse hvordan arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger er i norsk næringsliv. Kunnskaps¬departementet ønsker en forskningsbasert undersøkelse som skal gi en samlet analyse av arbeids¬markedssituasjonen for personer med IKT-relaterte høyere utdanninger og mulige forklaringer på ulike former for mistilpasninger. Motsetningen mellom mangelen på IKT-arbeidskraft og arbeids¬ledigheten blant nyutdannede IKT-kandidater er utgangspunktet for en mer inngående analyse av IKT-kandidaters arbeidsmarkedssituasjon

Deltagere

bilde av Michael Spjelkavik Mark
Prosjektleder

Michael Spjelkavik Mark

Forskningsleder

bilde av Marte E.S. Ulvestad

Marte E.S. Ulvestad

Forsker 2

bilde av Antje Klitkou

Antje Klitkou

Forsker 1 / EU-rådgiver

bilde av Dorothy Sutherland Olsen

Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1

bilde av Cathrine Edelhard Tømte

Cathrine Edelhard Tømte

bilde av Liv Anne Støren

Liv Anne Støren

bilde av Aleksander Madsen

Aleksander Madsen