Undersøkelse av doktorgradskandidatenes arbeidsmarkedssituasjon (21048)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2112135
  • Start: 01.04.2019
  • Slutt: 31.12.2020
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

De som har avlagt doktorgrad i Norge går inn i et bredt spekter av jobber både i og utenfor akademia. Likevel er det lite kunnskap om deres situasjon på arbeidsmarkedet og hvordan de vurderer utdanningen. Kunnskapsdepartementet ønsker seg derfor en undersøkelse knyttet til nyutdannede med doktorgrad. Undersøkelsen tar for seg arbeidsmarkedstilpasning og hvor fornøyd doktorgradutdannede er med sin situasjon i arbeidsmarkedet. I tillegg vil rapporten inneholde en oversikt over nyutdannedes vurdering av utdanningens kvalitet og relevans for arbeidsmarkedet.

Deltagere

bilde av Rune Borgan Reiling
Prosjektleder

Rune Borgan Reiling

Forsker 2

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Marte E.S. Ulvestad

Marte E.S. Ulvestad

Forsker 2

bilde av Nicoline Frølich

Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling

bilde av Taran Mari Thune

Taran Mari Thune

Forsker 1, bistilling

bilde av Aleksander Madsen

Aleksander Madsen

bilde av Kjersti Nesje

Kjersti Nesje

bilde av Bo Sarpebakken

Bo Sarpebakken