Undersøkelse blant arbeidsgivere som har ansatt nyutdannede kandidater fra fagskoler, høyskoler og universiteter (21213)

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2544402
  • Start: 02.08.2021
  • Slutt: 15.12.2023
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal utarbeide, distribuere og analysere resultater fra en nasjonal arbeidsgiverundersøkelse til virksomheter som har ansatt personer med fagskole-, bachelor eller masterutdanning. Formålet med undersøkelsen er å få arbeidsgivernes erfaringer og vruderinger knyttet til kompetansen som de nyutdannede har ervervet gjennom utdanningen, samt hva slags kompetansebehov virksomhetene har i dag, og deres forvetninger om fremtidige kompetansebehov.

Deltagere

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred
Prosjektleder

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Jon Furholt

Jon Furholt

Forsker 2

bilde av Marte E.S. Ulvestad

Marte E.S. Ulvestad

Forsker 2

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Ragnar Alne

Ragnar Alne

Forsker 2

bilde av Rune Borgan Reiling

Rune Borgan Reiling

Forsker 2