Forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2513348
  • Start: 18.06.2021
  • Slutt: 01.12.2021
  • Finansiering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Deltagere

bilde av Sabine Wollscheid
Prosjektleder

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Dag W. Aksnes

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum