Kvalitetsutvikling i høyere utdanning: lærdommer fra ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2672036
  • Start: 07.09.2023
  • Slutt: 31.05.2024
  • Finansiering: HK-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Prosjektbeskrivelse

Ordningen «Sentre for fremragende utdanning» (SFU-ordningen) ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010 som en nasjonal ordning for høyere utdanning. Formålet med ordningen er å utvikle og stimulere til fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning. I dette prosjektet undersøker vi lærdommer fra denne ordningen. Spørsmål som søkes besvart er hvilke kvalitetsutfordringer sentrene mener er de mest sentrale innenfor høyere utdanning i dag, hva slags kunnskap sentrene vil trekke ut av eget arbeid og hvilken overføringsverdi denne kunnskapen har, videreutvikling og videreføring av sentrenes kunnskap, samt vertskapsinstitusjonenes og HK-dir sin rolle i å formidle sentrenes kunnskaper.

Forskningsdesignet består av dokumentanalyse, innholdsanalyse, kvalitative intervjuer og epost-undersøkelse.

Deltagere

bilde av Aslaug Louise Slette
Prosjektleder

Aslaug Louise Slette

Forsker 2

bilde av Fride Flobakk-Sitter

Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2

bilde av Tea Dyred Pedersen

Tea Dyred Pedersen

Forsker 2

bilde av Liv Langfeldt

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder

bilde av Mari Elken

Mari Elken

Forsker 2, bistilling