Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet (21292)

AdobeStock
AdobeStock.
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2536683
  • Start: 01.01.2022
  • Slutt: 31.12.2025
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Undersøkelsen skal belyse pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet fram til 2025. Formålet er å kartlegge virkningene av de nedstengningene og restriksjonene som har vært siden mars 2020 og følge virkningene over tid, uavhengig av om det blir nye smitteverntiltak eller ikke. Undersøkelsen baserer seg på foreliggende tidsseriedata om forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. I tillegg bygger undersøkelsen på annen foreliggende dokumentasjon, bibliometriske data, andre registerdata, intervjudata fra tidligere tversnittsundersøkelser og primærdata som innsamles i en paneldataundersøkelse av norske forskere. Kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter vil gi supplerende informasjon om virkningene av pandemien. Resultater fra prosjektet publiseres fortløpende gjennom presentasjoner, artikler og arbeidsnotater.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres av NIFU i samarbeid med SSB.

Deltagere

bilde av Espen Solberg
Prosjektleder

Espen Solberg

Forskningsleder

bilde av Dag W. Aksnes

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Lene Korseberg

Lene Korseberg

Forsker 2

bilde av Fredrik Niclas Piro

Fredrik Niclas Piro

Forsker 1

bilde av Inge Ramberg

Inge Ramberg

Forsker 2

bilde av Silje Marie Svartefoss

Silje Marie Svartefoss

Forsker 3, bistilling

bilde av Kaja Kathrine Wendt

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

bilde av Erik Fjærli

Erik Fjærli

bilde av Marina Rybalka

Marina Rybalka