Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet (21292)

Foto: AdobeStock
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2536683
  • Start: 01.01.2022
  • Slutt: 31.12.2025
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet studerer pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet. Undersøkelsen baserer seg på en rekke metoder og data, herunder FoU-statistikk, dokumentanalyser, intervjudata, bibliometriske data, registerdata samt en egen paneldataundersøkelse blant norske forskere. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025 av NIFU i samarbeid med SSB. Oppdragsgiver er Norges forskningsråd. Klikk her for mer informasjon om prosjektet.

Deltagere

bilde av Espen Solberg
Prosjektleder

Espen Solberg

Forskningsleder

bilde av Christina Vogsted Drange

Christina Vogsted Drange

Forskningsassistent

bilde av Dag W. Aksnes

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Lene Korseberg

Lene Korseberg

Forsker 2

bilde av Fredrik Niclas Piro

Fredrik Niclas Piro

Forsker 1, stedfortredende forskningsleder

bilde av Inge Ramberg

Inge Ramberg

Forsker 2

bilde av Silje Marie Svartefoss

Silje Marie Svartefoss

Forsker 3, bistilling

bilde av Kaja Kathrine Wendt

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

bilde av Bjørn Magne Olsen

Bjørn Magne Olsen

bilde av Erik Fjærli

Erik Fjærli

bilde av Marina Rybalka

Marina Rybalka