Rasisme og diskriminering innen utdanning

Foto: AdobeStock
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2623860
  • Start: 08.08.2023
  • Slutt: 31.08.2024
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet vil NIFU styrke kunnskapsgrunnlaget om diskriminering og rasisme i skolen, som er en viktig arena for inkludering i skolen. Rasisme og diskriminering har en rekke negative konsekvenser for enkeltindivider, grupper og samfunnet som helhet, og en kartlegging av forskningslitteraturen har avdekket en rekke kunnskapshull om konsekvenser av rasisme og diskriminering for integrering i arbeid, utdanning og sivilsamfunn..

NIFUs prosjektnr. : 21327

Deltagere

bilde av Rune Borgan Reiling
Prosjektleder

Rune Borgan Reiling

Forsker 2

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Ragnar Alne

Ragnar Alne

Forsker 2

bilde av Marianne Takvam Kindt

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2