Effekter av rasisme og diskriminering på integrering. En kunnskapsoppsummering

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2537708
  • Start: 08.04.2022
  • Slutt: 31.12.2022
  • Finansiering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Deltagere

bilde av Sabine Wollscheid
Prosjektleder

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Henrik Karlstrøm

Henrik Karlstrøm

Forsker 2

bilde av Fride Flobakk-Sitter

Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2

bilde av Marianne Takvam Kindt

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Ragnar Alne

Ragnar Alne

Forsker 2

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum