Rammeavtale forskning og utdanning, Kunnskapsdepartementet

 • Status: Aktiv
 • Prosjektnr: 2586324
 • Start: 01.12.2022
 • Slutt: 01.12.2025
 • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Rammeavtalen med Kunnskapsdepartementet varer fra 2023-2025, og dekker både høyere utdanning og forskning. For 2023 og 2024 jobber vi med prosjekter knyttet til profesjonsmeldingen og meldingen om forskningssystemet. Disse er:

Profesjonsmeldingen:

 1. Kvalitet i praksisperioden – en kunnskapsoppsummering om praksis i profesjonsutdanningene. Ledet av Fride Flobakk-Sitter
 2. Bosted, utdanningsvalg og arbeid – en studie av sammenhengen mellom bosted og utdanningsvalg, og mellom studiested og arbeidssted. Ledet av Andreas Østbø Fidjeland
 3. Tilgjengelighet av utdanning – Undersøkelse av barrierer for høyere utdanning og hvordan overkomme disse. Ledet av Lene Korseberg
 4. Kvalitet i desentralisert og fleksibel utdanning – Hvilke muligheter og utfordringer står høyere utdanningsinstitusjoner ovenfor? Ledet av Lene Korseberg

Forskningssystemmeldingen:

 1. Litteraturgjennomgang om finansieringsstrømmer og om institusjonenes handlingsrom og evne. Ledet av Vera Schwach
 2. Komparativ analyse av finansieringsformer, incentiver og betydning av ekstern konkurranseutsatt finansiering i utvalgte land. Ledet av Espen Solberg
 3. En komparativ analyse av utvalgte enheter ved norske UH-institusjoner, forskningsinstitutter og helseforetak om betydningen av finansieringsstrømmer og utvikling over tid, samt enhetene og institusjonenes handlingsrom og evne. Ledet av Siri Brorstad Borlaug
 4. En sammenligning av norske institusjoners prosjektporteføljer i EUs rammeprogrammer og i Norges forskningsråd. Ledet av Fredrik Piro

Deltagere

bilde av Siri Brorstad Borlaug
Prosjektleder

Siri Brorstad Borlaug

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Christina Vogsted Drange

Christina Vogsted Drange

Forskningsassistent

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum

Forsker 3

bilde av Magnus Eliasson Stubhaug

Magnus Eliasson Stubhaug

Forsker 2

bilde av Andreas Østbø Fidjeland

Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2

bilde av Elisabeth Hovdhaugen

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1

bilde av Aslaug Louise Slette

Aslaug Louise Slette

Forsker 2

bilde av Lene Korseberg

Lene Korseberg

Forsker 2

bilde av Jannike Gottschalk Ballo

Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2

bilde av Tora Kjærnes Knutsen

Tora Kjærnes Knutsen

Forsker 2

bilde av Fride Flobakk-Sitter

Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Magnus Gulbrandsen

Magnus Gulbrandsen

Forsker 1, bistilling

bilde av Taran Mari Thune

Taran Mari Thune

Forsker 1, bistilling

bilde av Sabine Wollscheid

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Henrik Karlstrøm

Henrik Karlstrøm

Forsker 2

bilde av Dag W. Aksnes

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Liv Langfeldt

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder

bilde av Vera Schwach

Vera Schwach

Forsker 1

bilde av Gunnar Sivertsen

Gunnar Sivertsen

Forsker 1

bilde av Espen Solberg

Espen Solberg

Forskningsleder

bilde av Fredrik Piro

Fredrik Piro