Rammeavtale forskning og utdanning, Kunnskapsdepartementet

 • Status: Aktiv
 • Prosjektnr: 2586324
 • Start: 01.12.2022
 • Slutt: 01.12.2025
 • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

NIFUs rammeavtale med Kunnskapsdepartementet varer fra 2023-2025, og dekker arbeid med kunnskapsgrunnlaget for både høyere utdanning og forskning. For 2023 og 2024 jobber vi med prosjekter knyttet til profesjonsmeldingen og stortingsmeldingen om forskningssystemet. Publikasjoner fra de ulike delprosjektene publiseres fortløpende på disse sidene. Nedenfor følger oversikt over publiserte og pågående prosjekter:

Profesjonsmeldingen:

 1. NIFU-rapport 2023:11. Kvalitet i praksisperioden – en kunnskapsoppsummering om praksis i profesjonsutdanningene. Ledet av Fride Flobakk-Sitter
 2. NIFU Innsikt 2023:6. Betydningen av bosted for utdanningsvalg. Ledet av Andreas Fidjeland
 3. NIFU Innsikt 2023:10. Bosted etter studiene. Ledet av Andreas Fidjeland
 4. NIFU-rapport 2023:23. Høyere utdanning for alle? En kartlegging av representasjon, deltakelse og tilgjengelighet i norsk høyere utdanning. Ledet av Lene Korseberg
 5. NIFU-arbeidsnotat 2024:3. Kvalitet i desentralisert og fleksibel utdanning – Hvilke muligheter og utfordringer står høyere utdanningsinstitusjoner ovenfor? Ledet av Lene Korseberg
 6. Tilgjengelighet i eksisterende utdanningstilbud. Ledet av Tea Dyred Pedersen (ferdigstilles desember 2024)

Forskningssystemmeldingen:

 1. NIFU-arbeidsnotat 2024:2. Litteraturgjennomgang om finansieringsstrømmer og om institusjonenes handlingsrom og evne. Ledet av Vera Schwach.
 2. NIFU Innsikt 2024:2. Komparativ analyse av finansieringsformer, utviklingstrekk og betydning av ekstern konkurranseutsatt finansiering i utvalgte land. Ledet av Espen Solberg.
 3. Betydningen av ekstern finansiering for vitenskapelig publisering og sitering, ledet av Dag W. Aksnes (publiseres uke 8, 2024)
 4. Betydningen av finansieringsformer for midlertidig ansatte, ledet av Kaja Wendt, (publiseres uke 10)
 5. NIFU-arbeidsnotat 2024:4. Oppsummering fra Kunnskapsdepartementets møteserie om Forskningsrådet rolle og funksjon, ledet av Espen Solberg.
 6. Dybdeanalyse av utvalgte enheter ved norske UH-institusjoner, forskningsinstitutter og helseforetak om betydningen av finansieringsstrømmer og utvikling over tid. Ledet av Siri Brorstad Borlaug
 7. En sammenligning av norske institusjoners prosjektporteføljer i EUs rammeprogrammer og i Norges forskningsråd. Ledet av Fredrik Piro.
 8. Oppdragsforskningens rolle, utvikling og betydning, ledet av Espen Solberg, publiseres i september 2024.

Deltagere

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred
Prosjektleder

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Fride Flobakk-Sitter

Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2

bilde av Andreas Østbø Fidjeland

Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2

bilde av Lene Korseberg

Lene Korseberg

Forsker 2

bilde av Espen Solberg

Espen Solberg

Forskningsleder

bilde av Dag W. Aksnes

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Fredrik Niclas Piro

Fredrik Niclas Piro

Forsker 1, stedfortredende forskningsleder

bilde av Siri Brorstad Borlaug

Siri Brorstad Borlaug

Forsker 1, bistilling

bilde av Christina Vogsted Drange

Christina Vogsted Drange

Forskningsassistent

bilde av Magnus Eliasson Stubhaug

Magnus Eliasson Stubhaug

Forsker 2

bilde av Elisabeth Hovdhaugen

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder

bilde av Aslaug Louise Slette

Aslaug Louise Slette

Forsker 2

bilde av Jannike Gottschalk Ballo

Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2

bilde av Tora Kjærnes Knutsen

Tora Kjærnes Knutsen

Forsker 2

bilde av Magnus Gulbrandsen

Magnus Gulbrandsen

Forsker 1, bistilling

bilde av Taran Mari Thune

Taran Mari Thune

Forsker 1, bistilling

bilde av Sabine Wollscheid

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Henrik Karlstrøm

Henrik Karlstrøm

Forsker 2

bilde av Liv Langfeldt

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder

bilde av Vera Schwach

Vera Schwach

Forsker 1

bilde av Gunnar Sivertsen

Gunnar Sivertsen

Forsker 1

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum